Odpowiedzi na pytania

  1. Kto organizuje konkurs?

Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Miechowie, ul. Bolesława Prusa 2, 32-200 Miechów

 

  1. Kto może w nim brać udział?

Dzieci i młodzież do 21-szego roku życia, a w przypadku słuchaczy Szkoły Policealnej mogą także osoby starsze.

 

  1. Praca musi być wykonana na kanwie przeczytanej książki? (napisał Pan też o wywiadzie) – Z kim osoba chcąca wziąć udział w konkursie ma go przeprowadzić i na jaki temat? – Czy wywózki Polaków na Syberię?

Również, ale nie tylko. Celem Konkursu jest po pierwsze uświadomienie dzieciom i młodzieży jak dramatyczne było dzieciństwo w czasie II wojny światowej, a po drugie jest to nieśmiała próba ustalenia losu pozostałych polskich dzieci tamtego czasu. Szacuje się, że około 800 tys. polskich dzieci dotknął okrutny los wywózki wgłąb Związku Radzieckiego i na roboty do Niemiec. Znany jest los około 18 tys. polskich dzieci, które wydostały się ze Związku Radzieckiego z Armią Andersa, los reszty jest nieznany. Chcemy go poznać.

Każdy z uczestników w pierwszym etapie wykonuje pracę na temat losu polskich dzieci w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Wybiera dowolną formę.

  1. Rysuje, maluje obraz związany z tematyką Konkursu, bo w rysowaniu czy malowaniu czuje się najlepiej.
  2. Pisze wiersz, pisze esej na temat losu polskich dzieci w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu, opisując losy dzieci aż do 26 października 1991 roku. Niektórym dzieciom, wnukom, dorośli nie mówili o tym, że wywieziono ich na Syberię, bo obawiano się konsekwencji otrzymania tej informacji przez struktury PRL-u, konsekwencji dla ich dzieci i dalszej ich kariery czy dyskryminacji.
  3. Nakręca krótki film telefonem komórkowym gdzie przedstawi osobę, która mówi o sobie lub osobach, których dotknął los wywózki do Związku Radzieckiego, czy Niemiec. Film takiej wielkości, by mógł go przesłać bez obróbki przez Internet.
  4. Ktoś lubi śpiewać, nagrywa piosenkę. Zaśpiewaną przez siebie piosenkę dotyczącą tematyki konkursu wysyła na adres konkurs@pahiatua.pl.
  5. I inne.

Ten etap zamykamy 5 marca 2018r.

 

25 kwietnia 2018r., każdy kto zgłosił się do konkursu pisze test z informacji zamieszczonej na stronie www.pahiatua.pl w zakładce Literatura. Jest to książka napisana pod redakcją Pana Stanisława Manterysa Dwie Ojczyzny – Polskie dzieci w Nowej Zelandii – Tułacze wspomnienia, mieszkańca Ziemi Miechowskiej do 1937r., którego dotknęła wywózka na Syberię.

 

Wynik testu plus atrakcyjność przesłanego materiału kwalifikuje do finału w Miechowie, który wyłoni zwycięzców Konkursu.

 

W zależności od pozyskanych środków od sponsorów istnieje możliwość ustalenia finalistów w każdej kategorii (esej, obraz, piosenka, wiersz, film, ustalenie losu kolejnego z dzieci, i inne, zależne od decyzji organizatora konkursu).

 

Liczę na każdego w Polsce, komu bliski jest los polskich dzieci w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Dzieci Pahiatua"