Informacja

Wystąpił problem techniczny na karcie ZGŁOSZENIE DO KONKURSU.

Problem został usunięty.

Gdyby jednak pojawił się ponownie, proszę o przesyłanie informacji o udziale w Konkursie email -em na adres cgamrat@wp.pl bądź konkurs@pahiatua.pl

Dziękuję za informację o problemie.

Czesław Gamrat

Wystąpienie Aleksandry kulak

Otwarcie wystawy
Pahiatua 75 Podróż Nadziei-Polskie dzieci z Pahiatua- Nowa Zelandia 1944-2019.
W wernisażu wzięła udział m.in. Aleksandra Kulak, która jako dziecko Aleksandra Wawryka trafiła do Pahiatua.
Warszaw, “Wspólnota Polska” Association, 31 października 2019 r.

Zdjęcia z wystawy

Organizatorzy Konkursu i Mary Thurston Ambasador Nowej Zelandii w Polsce
Po lewej Wojciech Kolarski – Minister Prezydenta RP
W środku Aleksandra Kulak
Wystawa Adama Manterysa

Wiersz Krystyny Gamrat

Wiersz Krystyny Gamrat na otwarciu wystawy Pahiatua 75 Podróż Nadziei-Polskie dzieci z Pahiatua- Nowa Zelandia 1944-2019.
Warszaw, “Wspólnota Polska” Association, 31 października 2019 r.

zaproszenie

Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Miechowie jako organizator Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego “Dzieci Pahiatua” otrzymała zaproszenie od Jej Ekscelencji Mary Thurston Ambasador Nowej Zelandii w Polsce na 75-lecia przyjęcia Polskich sierot w Wellington.
Zwracam uwagę na zapis: Pahiatua competition 2018 & 2019 (Miechów) URL: http://pahiatua.pl/