Wiersz Krystyny Gamrat

Wiersz Krystyny Gamrat na otwarciu wystawy Pahiatua 75 Podróż Nadziei-Polskie dzieci z Pahiatua- Nowa Zelandia 1944-2019.
Warszaw, “Wspólnota Polska” Association, 31 października 2019 r.

zaproszenie

Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Miechowie jako organizator Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego “Dzieci Pahiatua” otrzymała zaproszenie od Jej Ekscelencji Mary Thurston Ambasador Nowej Zelandii w Polsce na 75-lecia przyjęcia Polskich sierot w Wellington.
Zwracam uwagę na zapis: Pahiatua competition 2018 & 2019 (Miechów) URL: http://pahiatua.pl/

LAUREACI KONKURSU – EDYCJA 2019

Paweł
Włodarczyk
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Marii Konopnickiej w Miechowie
Laura
Podyma
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Marii Konopnickiej w Miechowie
Aleksandra
Kramarz
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie
Tomasz
Tomczyk
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Marii Konopnickiej w Miechowie
Patrycja
Pazera
Szkoła Podstawowa
im. Antoniego Malatyńskiego w Charsznicy
Kamil
Kupczyk
Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza kościuszki w Miechowie
Natasza
Morawiec
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochnia
Kinga Mszal Szkoła Podstawowa nr 2
im. Marii Konopnickiej w Miechowie
Julia Ziebro Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozłowie
Olga Słota Szkoła Podstawowa
im. Antoniego Malatyńskiego w Charsznicy
Bartosz
Przeździk
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozłowie
Sara Kubic Szkoła Podstawowa nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie
Damian Szarek Szkoła Podstawowa
im. Antoniego Malatyńskiego w Charsznicy
Kamil WawszczykZespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie

KOMUNIKAT

W związku z wyjazdem części uczestników Finału na wycieczkę do Wilna, Finał Konkursu odbędzie się w czwartek 30 maja o godzinie 10.30 w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Dzieci Pahiatua"