Wiersz Krystyny Gamrat

Wiersz Krystyny Gamrat na otwarciu wystawy Pahiatua 75 Podróż Nadziei-Polskie dzieci z Pahiatua- Nowa Zelandia 1944-2019.
Warszaw, “Wspólnota Polska” Association, 31 października 2019 r.