zaproszenie

Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Miechowie jako organizator Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego “Dzieci Pahiatua” otrzymała zaproszenie od Jej Ekscelencji Mary Thurston Ambasador Nowej Zelandii w Polsce na 75-lecia przyjęcia Polskich sierot w Wellington.
Zwracam uwagę na zapis: Pahiatua competition 2018 & 2019 (Miechów) URL: http://pahiatua.pl/