INFORMACJA

W obecnej sytuacji epidemiologicznej oczekujemy na dogodne warunki do przeprowadzenia “Finału”.

O terminie „Finału” poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Następny komunikat 30 kwietnia 2020 roku.