Przyjazd Dzieci Polskich z Syberii do Nowej Zelandii 1 listopada 1944r.

Film ten został opracowany w 2009 r. z okazji 65. Rocznicy Przyjazdu Dzieci Polskich z Syberii do Nowej Zelandii i zawiera on krótką historię polskich dzieci, które wraz z rodzinami przeżyły koszmar sowieckiej niewoli.

Materiał jest własnością Archiwum Nowej Zelandii (Archives NZ).
W polskiej wersji został przygotowany przez Mariana Ceregrę zamieszkałego w Nowej Zelandii.