Test próbny

W zakładce Test jest Test próbny. Odwiedź stronę Test i wykonaj próbę.

Każda z osób, która zgłosiła się do Konkursu otrzyma swój indywidualny login i hasło do testu.

Zapisujemy login i hasło i nie udostępniamy ich nikomu.

Klikając na Test próbny system poprosi o login i hasło.

Po wpisaniu poprawnego loginu i hasła mamy 30 minut na rozwiązanie Testu próbnego (Quizu- nazwa Testu na Platformie Moodl).

Dla Testu w dniu 25 kwietnia o godzinie 10-tej będziemy mieć 45 minut.

Po zakończeniu Testu na początku podsumowania będzie informacja o liczbie prawidłowych odpowiedzi i Test wskazujący Twoje odpowiedzi i informację, czy odpowiedź była prawidłowa.

 

Przećwicz na Teście próbnym logowanie i rozwiązywanie testu.

Na Teście 25 kwietnia będziesz miał tylko jedną próbę.